Novosti

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST23.11.2017.


Temeljem odluke Skupštine društva Piškornica d.o.o. o mom imenovanju za člana Uprave i direktora tog Društva te posljedično i povezanih društava Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.  i  Piškornica sanacije d.o.o.,  preuzeo sam spomenute funkcije ovlaštene osobe za zastupanje kako je to definirano Zakonom o trgovačkim društvima. Tim slijedom a sve kako bi ta društva mogla dalje nesmetano funkcionirati  sva potpisana i  po javnom bilježniku u Koprivnici ovjerena dokumentacija, upućena je Trgovačkom sudu u Varaždinu radi provedbe promjena upisa  u sudskom registru.


Imajući u vidu da Nadzorni odbor trenutno još nije konstituiran, a isti treba definirati i supotpisati  Ugovor o radu direktora, u  vremenu do provedbe tog čina postupam sukladno odredbama ZTD-a koje definiraju ovlasti osobe ovlaštene za zastupanje trgovačkog društva.


S punim uvažavanjem i odgovornošću prihvaćam i razumijem interes javnosti glede aktualne situacije oko Piškornice, bilo po pitanju stanja i operativnog funkcioniranja Društava, bilo po pitanju zaštite okoliša i gospodarenja otpadom. Otvoreni smo za javnost i poštujemo iskazanu građansku svijest i brigu za okoliš. Puna otvorenost i dijalog između svih sudionika nema alternativu i ključni  su za daljnju provedbu i uspjeh projekta kako bi uspostavili model kružne ekonomije i integriranog sustava gospodarenja otpadom.


Kao ovlaštena osoba za zastupanje trenutno se upoznajem sa kompletnim poslovanjem svih društava, što zahtijeva određeno vrijeme da bi se sagledala kompletna situacija. U tijeku je rješavanje mog cjelovitog radno pravnog statusa.


Stoga, ovim putem molim svu zainteresiranu javnost za malo strpljenja oko postavljanja upita,  sve do trenutka stjecanja ozbiljnijeg uvida u poslovanje društava. Nakon prvog koraka i provedbe formalnih akata o zastupanju ovo je vrijeme operativnog preuzimanja svih ključnih poslovnih procesa nakon čega će javnosti biti prezentirana cjelovita informacija o stanju projekta RCGO „Piškornica“.


 


S poštovanjem,


Direktor


Mladen RužmanObjavljeno: 23.11.2017.


Posljednje obavijesti


JAVNO IZLAGANJE STUDIJE

KONFERENCIJA ZA MEDIJE

OBAVIJEST O ODVOZU OTPADA U DANE BLAGDANA - SVI SV ...

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNE ADRESE
SVE OBAVIJESTI
RCGO Piškornica - prezentacija


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI