O nama

Sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2007.do 2015. godine (NN 85/07) županije Krapinsko-zagorska, Međimurska, Varaždinska i Koprivničko-križevačka, te Općina Koprivnički Ivanec osnovale su društvo „PIŠKORNICA“ d.o.o. radi provođenja Projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, na lokaciji Piškornica, u općini Koprivnički Ivanec. Tvrtka „Piškornica“ d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske (skraćeno „Piškornica“ d.o.o.) osnovana je 12. ožujka 2009. godine potpisivanjem Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva. Temeljni kapital društva je 2.840.000,00 kn, a razmjer uloga osnivača u temeljnom kapitalu je:

postheadericon Koprivničko-križevačka županija - 22,5%, Link

postheadericon Krapinsko-zagorska županija - 22,5%, Link

postheadericon Međimurska županija - 22,5%, Link

postheadericon Varaždinska županija - 22,5%, Link

postheadericon Općina Koprivnički Ivanec - 10% Link

OIB: 47917187348
MB: 2502283
MBS: 010073330
IBAN: HR40 2360000 11002078148

Skupština društva

Darko Koren, predsjednik – župan Koprivničko-križevačke županije
Željko Kolar, član – župan Krapinsko-zagorske županije
Matija Posavec, član – župan Međimurske županije
Radimir Čačić, član – župan Varaždinske županije
Mario Švegović, član - načelnik općine Koprivnički Ivanec

Nadzorni odbor

Marijan Štimac, predsjednik
Alen Jančevec, zamjenik predsjednika
Slađana Miočić, član
Darko Herak, član
Ivan Perhoč, član
Mihaela Juranić, član

Uprava

Mladen Ružman, direktor

NATRAG

Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI