Tokovi otpada unutar RCGO i regije SZHU sustavu gospodarenja otpadom 4 županije SZ Hrvatske komunalni otpad će se prikupljati na dva načina.

Prvi sustav zasnovan je na principu odvojenog prikupljanja (reciklažna dvorišta i zeleni otoci) te kroz provedbu posebnih propisa za određene kategorije otpada (ambalažni otpad, električni i elektronički otpad, gume, itd.). Nakon odvajanja korisnog otpada, prikupljeni otpad prevozi se do pretovarne stanice.

Iz pretovarne stanice prikupljeni otpad se posebno uređenim vozilima prevozi do centra za gospodarenje otpadom. U RCGO će dolaziti samo odvojeno prikupljeni otpad iz JLS koje su smještene u blizini RCGO Piškornica.

U RCGO će se odvijati:

postheadericon prihvat i obrada, te odlaganje biološki obrađene frakcije komunalnog otpada,

postheadericon prihvat i odlaganje prethodno obrađenog neopasnog proizvodnog otpada,

postheadericon prihvat, obrada i privremeno skladištenje odvojeno sakupljenog otpada koji se može ponovno uporabiti i reciklirati,

postheadericon privremeno skladištenje opasne komponente komunalnog otpada iz domaćinstva,

postheadericon obrada građevinskog otpada sa ciljem oporabe unutar Centra i šire

RCGO se sastoji od slijedećih cjelina: ulazna zona, postrojenje za obradu otpada, zona za privremeno skladištenje, zona za odlaganje otpada, zona za prikupljanje i obradu otpadnih voda, sustavi za iskorištavanje i obradu plina te infrastruktura unutar RCGO-a.

Nakon vaganja, pregleda i provjere dokumenata, ulazni komunalni otpad doprema se kamionima do postrojenja za otpad i direktno kroz vrata hale istovaruje u jamu za prihvat otpada, što spriječava doticaj otpada sa okolinom. Rolo vrata se otvaraju i zatvaraju velikom brzinom (max 8 sekundi za kompletan ciklus) te se na taj način dodatno onemogućava eventualni izlazak neugodnih mirisa. Iznad samih vrata postavljeni su tzv. topovi vodene magle koji spriječavaju izlazak prašine i insekata u okolinu.

Otpad se dalje prerađuje u postrojenju za mehaničko-biološku obradu (MBO), gdje se biološkim procesima iz otpada izdvaja voda, a zatim se mehaničkom obradom odvajaju obnovljive sirovine koje odlaze na recikliranje. Osim toga izdvaja se i gorivo iz otpada (GIO) – Refuse Derived Fuel (RDF).

Nakon što se iz tijela odlagališta iscrpe sve rezerve plina, slijedi konačno zatvaranje radne plohe, odnosno na pokrovni brtveni sustav se ugrađuje sloj za rekultiviranje i ozelenjavanje radi prilagodbe tijela odlagališta s okolnim prostorom. Monitoring polja nastavlja se narednih 30 godina.

Slika: Shematski prikaz tokova otpada obuhvaćen uspostavom RCGO
NATRAG

Posljednje obavijesti


PORTAL ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. ...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. ...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. ...

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PR ...
SVE OBAVIJESTI


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI