Mehanička predobrada otpadaNakon prijema započinje predobrada pristiglog komunalnog otpada koji se prosijava na dvije osnovne frakcije:

*krupna frakcija (odsjev) - pretežno ambalažni otpad i papir, plastika i sl. - odvozi se na usitnjavač te na daljnju sekundarnu mehaničku obradu (mehanička rafinacija)
*sitna frakcija (prosjev) - pretežno biporazgradiva komponenta komunalnog otpada i inertni otpad - transportira se prema dijelu postrojenja za biološku obradu sušenjem (biosušenje)

U procesu mehaničke predobrade komunalnog otpada koriste se slijedeći uređaji i oprema:

*sito s otvaračem vrećica - razdvajanje krupne, pretežno suhe i sitne biorazgradive frakcije otpada
*usitnjivač - priprema krupne, pretežno suhe frakcije za sekundarnu mehaničku obradu (rafinacija)

NATRAG

Posljednje obavijesti


PORTAL ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. ...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. ...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. ...

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PR ...
SVE OBAVIJESTI


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI