Biološka obradaSitna frakcija otpada se nakon mehaničke predobrade premješta u dio postrojenja za biološku obradu, gdje se obrađuje 12 – 15 dana u hrpama do visine 6 metara.

Pod ovog dijela postrojenja je perforiran i poprečno podijeljen na 12 – 16 sekcija, od kojih svaka predstavlja količinu od jednog dana primljenog biorazgradivog dijela otpada. Kroz perforirani pod ovog dijela hale kontrolira se odsis za svaku sekciju posebno te se mjerenjem temperature (po potrebi i drugih parametara, poput O2, pH i dr.) upravlja aerobnim procesom obrade biorazgradivog otpada bez cirkulacije vode – biosušenje.

Proces aeracije kontrolira se računalno iz kontrolno-upravljačke sobe.

Biorazgradiva organska frakcija komunalnog otpada bogata je sadržajem vlage, ugljikom i dušičnim tvarima pa se tako nestabilna može aerobnim procesima biološki razgraditi, što dovodi do oslobađanja topline koja pridonosi smanjenju vlage u otpadu, odnosno povećanju njegove kalorijske vrijednosti. Procesom biosušenja smanjuje se za 25-30 % ulazna masa komunalnog otpada.

Nakon biosušenja otpad se upućuje u postrojenje za sekundarnu mehaničku obradu.

Ovakvim konceptom postrojenja za biološku obradu otpada zadovoljeni su visoki tehnološki standardi, rad je potpuno automatiziran pa nema izravnog dodira zaposlenika s otpadom. Time uvjeti rada odgovaraju najvišim europskim standardima zaštite na radu.

NATRAG

Posljednje obavijesti


PORTAL ZA SPRJEČAVANJE NASTANKA OTPADA

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015. ...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014. ...

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2013. ...

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PR ...
SVE OBAVIJESTI


Posljednje novosti

Iz kalendara događaja

Trenutno nema događaja.
SVI DOGAĐAJI