21. studenog 2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog Značaja izdala je Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju raskrižja na spoju javne prometnice (pristupne ceste do Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“) i državne ceste DC 20 u Koprivničkom Ivancu.


Ovaj projekt izrađen je sukladno izdanoj Lokacijskoj dozvoli, izdanim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, te važećim propisima i standardima niskogradnje te spada u Etapu 1, Faza 1-2, Rekonstrukcija raskrižja (Rekonstrukcija raskrižja na spoju javne prometnice i državne ceste DC 20).


Predmetni zahvat obavlja se unutar dijela postojeće katastarske čestice puta k.č.br. 3279 k.o. Koprivnički Ivanec, u dužini od 261,00 m. Projektirano raskrižje priključuje se na sjevernoj i južnoj strani na postojeći kolnik državne ceste DC 20, dok se sa zapadne strane priključuje na javnu prometnicu iz Etape 1, Faza 1-1.


Predviđena je izvedba trokrakog ´´T´´ raskrižja, sukladno izdanim posebnim uvjetima građenja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, što podrazumijeva izvođenje potrebnih trakova za prestrojavanje vozila kao i izgradnju fizičkih otoka za kanaliziranje prometa i razdvajanje prometnih tokova, čime će se smanjiti brzina kretanja kao i broj konfliktnih točaka u raskrižju, što bitno pridonosi stanju prometne sigurnosti.


Kolnička konstrukcija u sastavu ceste je dimenzionirana na minimalni osovinski pritisak koji ima državna cesta DC 20 (11,5 t). Projektirani prometni priključak će se u čitavoj dužini ulaznog i izlaznog radijusa urediti suvremenim asfaltnim zastorom u kvaliteti postojeće kolničke konstrukcije državne ceste.


Procijenjena vrijednost investicije iznosi 190.000,00 EUR, a očekuje se da će izgradnja završiti do kraja 2025. godine.

" /> novost - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

AKTUALNO

OBAVIJEST O ODLUCI DKOM U ŽALBENOM POSTUPKU U PRED...

Pročitajte

21. studenog 2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog Značaja izdala je Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju raskrižja na spoju javne prometnice (pristupne ceste do Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske „Piškornica“) i državne ceste DC 20 u Koprivničkom Ivancu.


Ovaj projekt izrađen je sukladno izdanoj Lokacijskoj dozvoli, izdanim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, te važećim propisima i standardima niskogradnje te spada u Etapu 1, Faza 1-2, Rekonstrukcija raskrižja (Rekonstrukcija raskrižja na spoju javne prometnice i državne ceste DC 20).


Predmetni zahvat obavlja se unutar dijela postojeće katastarske čestice puta k.č.br. 3279 k.o. Koprivnički Ivanec, u dužini od 261,00 m. Projektirano raskrižje priključuje se na sjevernoj i južnoj strani na postojeći kolnik državne ceste DC 20, dok se sa zapadne strane priključuje na javnu prometnicu iz Etape 1, Faza 1-1.


Predviđena je izvedba trokrakog ´´T´´ raskrižja, sukladno izdanim posebnim uvjetima građenja Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, što podrazumijeva izvođenje potrebnih trakova za prestrojavanje vozila kao i izgradnju fizičkih otoka za kanaliziranje prometa i razdvajanje prometnih tokova, čime će se smanjiti brzina kretanja kao i broj konfliktnih točaka u raskrižju, što bitno pridonosi stanju prometne sigurnosti.


Kolnička konstrukcija u sastavu ceste je dimenzionirana na minimalni osovinski pritisak koji ima državna cesta DC 20 (11,5 t). Projektirani prometni priključak će se u čitavoj dužini ulaznog i izlaznog radijusa urediti suvremenim asfaltnim zastorom u kvaliteti postojeće kolničke konstrukcije državne ceste.


Procijenjena vrijednost investicije iznosi 190.000,00 EUR, a očekuje se da će izgradnja završiti do kraja 2025. godine.Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje