Opasni otpad predstavlja poseban segment otpada koji zahtijeva pažljivu I odgovornu manipulaciju zbog svojih štetnih karakteristika. U ovu kategoriju spadaju baterije, lijekovi, bojila, ulja, rasvjetna tijela, elektronički otpad i mnoge druge tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i zagaditi okoliš ako se ne zbrinjavanju pravilno.


Kako prepoznati opasni otpad?


Opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. 


Opasni otpad se obično označava specifičnim simbolima na ambalaži, kao što su:Nikada ne bacajte opasni otpad u običnu kantu za smeće!


Nikada ne bacajte opasni otpad u običnu kantu za smeće, iako se radi o manjim količinama! Odnesite opasni otpad u najbliže reciklažno dvorište. Reciklažna dvorišta su namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada.


Pratite upute na ambalaži o načinu zbrinjavanja. Ne miješajte različite vrste opasnog otpada. Iskoristite programe povratka proizvoda. Neki proizvođači i trgovine nude programe povratka starih baterija, lijekova i elektroničkog otpada. Poželite li na siguran način zbrinuti lijekove kojima je istekao rok trajanja, njih možete vratiti nazad u ljekarnu, one su ih dužne zaprimiti. Uz ljekarne, stare lijekove možete donijeti u Reciklažna dvorišta.


Što se događa s opasnim otpadom nakon što ga odnesete u reciklažno dvorište?


Opasni otpad se sortira i transportira u specijalizirane tvornice za zbrinjavanje. U tim tvornicama se opasne tvari recikliraju, neutraliziraju ili se na siguran način odlažu na odlagališta. 


Pravilno zbrinjavanje opasnog otpada je od ključne važnosti za:


Zaštitu zdravlja ljudi: Opasne tvari mogu izazvati akutne i kronične bolesti ako dođu u dodir s ljudima.


Zaštitu okoliša: Opasne tvari mogu zagaditi tlo, vodu i zrak.


Očuvanje prirodnih resursa: Recikliranje opasnog otpada doprinosi očuvanju prirodnih resursa.


Svi mi imamo odgovornost da pravilno zbrinjavamo opasni otpad. Informirajte se o načinima zbrinjavanja opasnog otpada u vašem gradu i budite dio rješenja!

" /> novost - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

AKTUALNO

OBAVIJEST O ODLUCI DKOM U ŽALBENOM POSTUPKU U PRED...

Pročitajte

Opasni otpad predstavlja poseban segment otpada koji zahtijeva pažljivu I odgovornu manipulaciju zbog svojih štetnih karakteristika. U ovu kategoriju spadaju baterije, lijekovi, bojila, ulja, rasvjetna tijela, elektronički otpad i mnoge druge tvari koje mogu ugroziti zdravlje ljudi i zagaditi okoliš ako se ne zbrinjavanju pravilno.


Kako prepoznati opasni otpad?


Opasni otpad je svaki otpad koji sadrži tvari koje imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih plinova kemijskom reakcijom ili biološkom razgradnjom. 


Opasni otpad se obično označava specifičnim simbolima na ambalaži, kao što su:  • Križ s lubanjom: Označava otrovne tvari

  • Plamen: Označava lakozapaljive tvari

  • Eksplozivna mina: Označava eksplozivne tvari

  • Mrtva riba: Označava ekotoksične tvari

  • Kemijska boca: Označava opasne kemikalije


Nikada ne bacajte opasni otpad u običnu kantu za smeće!


Nikada ne bacajte opasni otpad u običnu kantu za smeće, iako se radi o manjim količinama! Odnesite opasni otpad u najbliže reciklažno dvorište. Reciklažna dvorišta su namijenjena odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina opasnog komunalnog otpada, reciklabilnog komunalnog otpada i drugih propisanih vrsta otpada.


Pratite upute na ambalaži o načinu zbrinjavanja. Ne miješajte različite vrste opasnog otpada. Iskoristite programe povratka proizvoda. Neki proizvođači i trgovine nude programe povratka starih baterija, lijekova i elektroničkog otpada. Poželite li na siguran način zbrinuti lijekove kojima je istekao rok trajanja, njih možete vratiti nazad u ljekarnu, one su ih dužne zaprimiti. Uz ljekarne, stare lijekove možete donijeti u Reciklažna dvorišta.


Što se događa s opasnim otpadom nakon što ga odnesete u reciklažno dvorište?


Opasni otpad se sortira i transportira u specijalizirane tvornice za zbrinjavanje. U tim tvornicama se opasne tvari recikliraju, neutraliziraju ili se na siguran način odlažu na odlagališta. 


Pravilno zbrinjavanje opasnog otpada je od ključne važnosti za:


Zaštitu zdravlja ljudi: Opasne tvari mogu izazvati akutne i kronične bolesti ako dođu u dodir s ljudima.


Zaštitu okoliša: Opasne tvari mogu zagaditi tlo, vodu i zrak.


Očuvanje prirodnih resursa: Recikliranje opasnog otpada doprinosi očuvanju prirodnih resursa.


Svi mi imamo odgovornost da pravilno zbrinjavamo opasni otpad. Informirajte se o načinima zbrinjavanja opasnog otpada u vašem gradu i budite dio rješenja!Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje