Zadovoljstvo nam je obavijestiti javnost o važnom koraku naprijed u izgradnji RCGO Piškornica. Podnošenjem zahtjeva za izdavanjem prvih građevinskih dozvola, postignut je jedan od preduvjeta za izgradnju odlagališta neopasnog i inertnog otpada. Prve dvije dozvole, koje predstavljaju uvod u kompleksan proces dobivanja ukupno njih dvanaest, ključan su korak u uspostavi napredne infrastrukture RCGO Piškornice.


Odlagalište neopasnog otpada prostirat će se na jugozapadnom dijelu RCGO Piškornica i bit će ograđeno obodnim nasipom, osiguravajući kontrolu i sigurnost postupka odlaganja. Neopasni otpad je otpad koji će nastati nakon obrade miješanog komunalnog otpada u MBO postrojenju i koji će biti gotovo u potpunosti inertiziran nakon obrade. Površina predviđena za odlaganje neopasnog otpada iznosi 105.560 m², s mogućnošću odlaganja otpada u dvije faze kroz period od 25 godina. S napomenom da postoji potencijal za proširenje zbog rezervnog kapaciteta, prva faza obuhvatit će kazetu kapaciteta 606.360 m³, dok će druga faza obuhvatiti kazetu kapaciteta 830.735 m³. 


Izgradnja odlagališta neopasnog otpada uključuje niz tehnoloških i sigurnosnih komponenti kao što su brtveni sustavi, sustavi odvodnje, otplinjavanje te infrastrukturne značajke poput asfaltiranih prometnica i vanjske rasvjete. Poseban naglasak stavlja se na ugradnju sustava za kontrolu oštećenja geomembrane, što će osigurati nadzor nad integritetom ključnih elemenata ugradnje. Sva pročišćena voda iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda RCGO-a će još odvoditi na dodatno pročišćavanje u uređaja za pročišćavanje otpadnih voda KC Voda.


Na jugoistočnom dijelu prostora RCGO Piškornica bit će smješteno odlagalište inertnog otpada, također zaštićeno obodnim nasipom. Inertni otpad je otpad koji će nastati nakon obrade (drobljenja) uglavnom građevnog otpada i otpada od rušenja. Odlagalište će biti opremljeno asfaltiranom prometnicom, obodnim kanalima za odvodnju, kao i hidrantskom mrežom, sve s ciljem zaštite i očuvanja okoliša. Ukupna površina plohe za odlaganje inertnog otpada iznosi oko 31.500 m2, dok je predviđeni period korištenja odlagališta inertnog otpada 25 godina.


Projekt RCGO Piškornica, zamišljen kao model održivog upravljanja otpadom, odgovor je na sve veće potrebe zajednice za ekološki prihvatljivim i dugoročno održivim rješenjima. S inovativnim pristupom koji obuhvaća najnovije tehnologije i stroge ekološke standarde, ovaj projekt postavlja nove smjernice u gospodarenju otpadom. S ovim korakom, RCGO Piškornica predano radi na uspostavi modernog i ekološki odgovornog sustava gospodarenja otpadom, čime potvrđujemo svoju predanost zaštiti okoliša i zajednice.

" /> novost - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

AKTUALNO

OBAVIJEST O ODLUCI DKOM U ŽALBENOM POSTUPKU U PRED...

Pročitajte

Zadovoljstvo nam je obavijestiti javnost o važnom koraku naprijed u izgradnji RCGO Piškornica. Podnošenjem zahtjeva za izdavanjem prvih građevinskih dozvola, postignut je jedan od preduvjeta za izgradnju odlagališta neopasnog i inertnog otpada. Prve dvije dozvole, koje predstavljaju uvod u kompleksan proces dobivanja ukupno njih dvanaest, ključan su korak u uspostavi napredne infrastrukture RCGO Piškornice.


Odlagalište neopasnog otpada prostirat će se na jugozapadnom dijelu RCGO Piškornica i bit će ograđeno obodnim nasipom, osiguravajući kontrolu i sigurnost postupka odlaganja. Neopasni otpad je otpad koji će nastati nakon obrade miješanog komunalnog otpada u MBO postrojenju i koji će biti gotovo u potpunosti inertiziran nakon obrade. Površina predviđena za odlaganje neopasnog otpada iznosi 105.560 m², s mogućnošću odlaganja otpada u dvije faze kroz period od 25 godina. S napomenom da postoji potencijal za proširenje zbog rezervnog kapaciteta, prva faza obuhvatit će kazetu kapaciteta 606.360 m³, dok će druga faza obuhvatiti kazetu kapaciteta 830.735 m³. 


Izgradnja odlagališta neopasnog otpada uključuje niz tehnoloških i sigurnosnih komponenti kao što su brtveni sustavi, sustavi odvodnje, otplinjavanje te infrastrukturne značajke poput asfaltiranih prometnica i vanjske rasvjete. Poseban naglasak stavlja se na ugradnju sustava za kontrolu oštećenja geomembrane, što će osigurati nadzor nad integritetom ključnih elemenata ugradnje. Sva pročišćena voda iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda RCGO-a će još odvoditi na dodatno pročišćavanje u uređaja za pročišćavanje otpadnih voda KC Voda.


Na jugoistočnom dijelu prostora RCGO Piškornica bit će smješteno odlagalište inertnog otpada, također zaštićeno obodnim nasipom. Inertni otpad je otpad koji će nastati nakon obrade (drobljenja) uglavnom građevnog otpada i otpada od rušenja. Odlagalište će biti opremljeno asfaltiranom prometnicom, obodnim kanalima za odvodnju, kao i hidrantskom mrežom, sve s ciljem zaštite i očuvanja okoliša. Ukupna površina plohe za odlaganje inertnog otpada iznosi oko 31.500 m2, dok je predviđeni period korištenja odlagališta inertnog otpada 25 godina.


Projekt RCGO Piškornica, zamišljen kao model održivog upravljanja otpadom, odgovor je na sve veće potrebe zajednice za ekološki prihvatljivim i dugoročno održivim rješenjima. S inovativnim pristupom koji obuhvaća najnovije tehnologije i stroge ekološke standarde, ovaj projekt postavlja nove smjernice u gospodarenju otpadom. S ovim korakom, RCGO Piškornica predano radi na uspostavi modernog i ekološki odgovornog sustava gospodarenja otpadom, čime potvrđujemo svoju predanost zaštiti okoliša i zajednice.Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje