Piškornica postupa u skladu s preporukama inspekcija Ministarstva zaštite okoliša i energetike - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Temeljem inspekcijskih nalaza, i Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar potvrdio je 4. travnja 2017. kako je kakvoća površinske vode vodotoka Gliboki unutar dopuštenih vrijednosti.


Dana 27. i 28. ožujka 2017. na odlagalištu kojim upravlja Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. proveden je inspekcijski nadzor Ministarstva zaštite okoliša i energetike (MZOE) u kojemu su sudjelovali inspekcija zaštite okoliša, inspekcija zaštite od požara te vodopravna inspekcija.
Prilikom provedenog nadzora, inspekcija Ministarstva okoliša i energetike izdala je preporuke za unapređenje sustava sanacije i zaštitu okoliša na sanacijskom odlagalištu Piškornica, pri čemu nije izrečena niti jedna kazna ili utvrđen prekršaj po pitanju poslovanja odlagališta.
U nastavku slijede zaključci pojedinih inspekcijskih nadzora, kao i postupci koje je Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. provela nakon istih.


Vodopravna inspekcija zatražila je:


• dostavljanje zahtjeva za izmjenu i/ili dopunu Rješenja o okolišnoj dozvoli obzirom na način manipuliranja otpadnim vodama
• dopunu i detaljnu razradu dinamike kojom će se poboljšati i optimizirati sustav gospodarenja procjednim vodama
• usklađivanje i dopunu Plana rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za obradu otpadnih voda odlagališta neopasnog otpada Piškornica
• usklađivanje i dopunu Pravilnika o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i iz procesa obrade otpadnih voda odlagališta neopasnog otpada Piškornica
• dopunu Knjige kontrole i čišćenja Odlagalište neopasnog otpada Piškornica
• izvršavanje mjerenja razine podzemne vode na pijezometrima P2, P3, P4 i P5 preko ovlaštene tvrtke za vodoistražne radove
• čišćenje taložnika V1 i ispitivanje otpadnih voda uzimanjem uzoraka putem ovlaštenog laboratorija
• dostavu MZOE-u izvještaja o izmjerenoj razini podzemne vode na pijezometrima P2, P3, P4 i P5 te provedenih analiza procjednih otpadnih voda, podzemnih voda te površinskih voda


Rješenje o okolišnoj dozvoli izdano je 23.02.2016. godine od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a u nedavnom inspekcijskom nadzoru utvrđeno je kako je istu potrebno izmijeniti prema stvarnom stanju.


Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. provela je tražene izmjene i aktivnosti u svim točkama prije vremenskog roka, te će o tome obavijestiti nadležnu službu. Iznimka je pretposljednja točka (čišćenje taložnika), koja će se, kao što stoji i u preporuci, obaviti kad za to budu ispunjeni vremenski uvjeti (dovoljna količina padalina).


Inspekcija zaštite od požara zatražila je:


• poduzimanje aktivnosti kako bi se ishodilo uvjerenje o ispravnosti i funkcionalnosti vanjske hidrantske mreže
• pokrivanje nepokrivenog komunalnog otpada inertnim materijalom – zemljom


Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. provela je tražene izmjene i aktivnosti u svim točkama prije vremenskog roka, a za pokrivanje nepokrivenog komunalnog otpada inertnim materijalom pokrenulo je postupak kako bi se pravovremeno uklonili nedostaci. O svim provedenim aktivnostima odlagalište je obavijestilo nadležne službe Ministarstva zaštite okoliša i energetike.
Po utvrđenom stanju i nalazu Inspekcije zaštite okoliša, Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. izvršit će provjeru sukladnosti otpada u skladu s Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada.
Temeljem gore navedenih inspekcijskih nalaza, i Zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar potvrdio je 4. travnja 2017. kako je kakvoća površinske vode vodotoka Gliboki unutar dopuštenih vrijednosti.

Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje