RADNA SKUPINA ZA MONITORING VODA NA ODLAGALIŠTU PIŠKORNICA ODRŽALA KONFERENCIJU ZA NOVINARE - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Koprivnički Ivanec, 26.03.2018. - Radna skupina koju sačinjavaju predstavnici tvrtki Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., Koprivničke vode d.o.o. i Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije, održala je konferenciju za novinare na kojoj jep rezentirala svoj Izvještaj o monitoringu površinskih i podzemnih voda na odlagalištu otpada Piškornica.


Uvodno obrazloženje dao je viši stručni suradnik za zaštitu okoliša u Piškornici Nikola Martinaga koji je istaknuo da je teško utvrditi utjecaj Piškornice na okoliš, a za što postoji više razloga:  nepoznato nulto stanje oko odlagališta; nema kontinuiteta u promatranim parametrima, jer su zakonskim i podzakonskim aktima bile propisane različite tvari koje se moraju mjeriti i analizirati u tim uzorkovanjima; nema propisanih maksimalnih dopuštenih koncentracija za većinu parametara - od njih dvadesetak propisane su veličine za njih pet do šest; još uvijek ima oko 100.000 m3 starog otpada koji nije u potpunosti saniran.


Prema provedenim mjerenjima čini se da odlagalište Piškornica nema utjecaja na vodu u potoki Gliboki, jer su vrijednosti očitane uzvodno i nizvodno ujednačene.


Damir Ruk iz Koprivničkih voda je naglasio da je prema strateškoj odrednici Koprivničko-križevačke županije voda naš strateški interes. Treba podsjetiti da odlagalište Piškornica tu postoji već desetljećima, a isto nije u zoni sanitarne zaštite. U odnosu na izvorište Ivanščak područje odlagališta Piškornica ne teče u tom smjeru, već podzemna voda prati tok potoka Gliboki. Pri znatno većim crpnim količinama izvorište Ivanščak nije ugroženo od odlagališta otpada.


Jasna Nemčić Jurec iz Zavoda za javno zdravstvo obrazložila je čemu služe određena mjerenja za koja ne postoje određene maksimalne dopuštene vrijednosti – da se dugogodišnjim monitorinzima podzemnih voda može utvrditi što se s njom događa., a  rezultati mogu poslužiti da se vidi ima li čega ili ne. Ti parametri koji su vrlo štetni, organski spojevi i teški metali, vrlo često su izvan granica osjetljivosti. Iako još uvijek nema pravilnika kojima se to područje regulira, može se reći da ih sada nema. Također je naglasila da je kod teških metala vrlo teško utvrditi dolaze li s odlagališta otpada ili iz drugih izvora, poput poljoprivredne proizvodnje .


Radna skupina je zaključno predložila izradu Studije ocjene stanja vode i tla na neposrednom utjecajnom području odlagališta otpada Piškornica; sanaciju starog, nesaniranog otpada odlaganog do 2005. godine; razmatranje dostatnosti sadašnjih kapaciteta laguna te tehnološka rješenja i operativne postupke recirkulacije i zbrinjavanja procjednih voda; izgradnju odgovarajuće piezometarske motriteljske mreže s više piezometara nego što ih ima danas; implementaciju protupožarne mjere visoke sigurnosne razine i izgradnju sustava aktivnog otplinjavanja.


Kompletan press materijal zajedno s Izvještajem pročitajte u privitku.


Izvještaj_radna skupina_vode_odlagalište Piškornica Projektni zadatak_studija_čistopis Press materijal_konačna verzija
Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje