PRIOPĆENJE ZA JAVNOST - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Skupština društva Piškornica d.o.o. donijelo je odluku o poništenju postupka javne nabave za nabavu „Projektiranje i izvođenje radova za izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica“.


Odluka o poništenju postupka donesena je zbog stupanja na snagu novog Plana gospodarenja otpadom te zbog toga što su JASPERS-i, konzultanti Europske komisije i Europske investicijske banke, izrazili sumnju na financiranje projekta s projektiranom tehnologijom. Naime, upitan dio financiranja odnosio se na dio postrojenja za obradu biorazgradivog otpada, tzv. bioreaktorsko odlagalište.


Nakon dobivanja mišljenja JASPERS-a pokrenut je postupak izmjene tehnologije obrade biorazgradivog otpada te će se bioreaktorsko odlagalište zamijeniti tehnologijom koja će biti određena kroz izradu nove studije izvedivosti. Tehnologije koje će se razmatrati uključuju biološku obradu biorazgradive frakcije (suha fermentacija ili aerobna obrada uz konačno dozrijevanje) uz proizvodnju proizvoda sličnog kompostu. Pojednostavljeno, nova tehnologija uključivat će kompostiranje u zatvorenim halama uz neutralizaciju neugodnih mirisa i štetnih plinova te proizvodnju inertnog otpada za odlaganje.


Nova tehnologija omogućit će obradu biorazgradivog otpada uz minimalne utjecaje na okoliš te odlaganje samo potpuno inertnog otpada te će se postići dva osnovna cilja: smanjit će se količine odloženog otpada te će se odmah postići ciljevi Europske unije dok bi bioreaktorsko odlagalište značilo odgodu postizanja tih ciljeva.


Odluka o poništenju postupka _radovi RCGO Piškornica
Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje