REALIZACIJA PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Slijedom interesa javnosti prenosimo informaciju o statusu realizacije projekta RCGO Piškornica.


Tijekom prošle, 2019. godine u projektu RCGO Piškornica, pored ostalih aktivnosti, dovršena je projektno-studijska dokumentacija i to:  • Lokacijska dozvola za pretovarnu stanicu Varaždin i Zabok;

  • Elaborat zaštite okoliša i Idejni projekt;

  • Ishođeno je Rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za pretovarnu stanicu Zabok;

  • izrađeno je Idejno rješenje za RCGO Piškornica,  Elaborat zaštite okoliša, Elaborat kombiniranog pristupa i Idejni projekt;

  • završne verzije Studije izvedivosti i Projektnog prijedloga (Aplikacije)

  • ishođeni svi potrebni Posebni uvjeti građenja i Rješenje u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.


Osim toga, predan je Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja Zahtjev za ishođenje Izmjena i dopuna lokacijske dozvole za RCGO Piškornica, te JASPERS-ima, konzultantima Europske komisije i provedbenim i kontrolnim tijelima u sklopu Ministarstva zaštite okoliša i energetike dostavljena Studija izvedivosti i Aplikacije na kontrolu i odobravanje.


Uglavnom, u dijelu potrebnih izmjena dokumentacije a prema dobivenim uputama provedbenih tijela Ministarstva i JASPERS tima, dovršene su sve aktivnosti.


S obzirom da ne možemo utjecati na provedbena i kontrolna tijela Ministarstava (PT1, PT2 i SAFU) i konzultante Europske komisije nezahvalno je definirati dinamiku njihovog postupanja pa tako i vremenski prognozirati dovršenje postupaka izdavanja Izmjena i dopuna lokacijske dozvole i odobravanja Studije izvedivosti i Aplikacije.Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje