Drava.info - Odobrena studija izvedivosti RCGO-a Piškornica: Nema spalionice, uvode se naprednije mjere zaštite okoliša - Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica

Novosti

Europska komisija odobrila je studiju izvedivosti Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica. Vijest je danas na konferenciji za medije objavio direktor Piškornice Mladen Ružman:


– Predviđena je primjena tehnologije mehaničko-biološke obrade otpada, najvećeg ukupnog kapaciteta 99.000 tona, za razliku od prethodne varijante kojom je bilo predviđeno 140.000 tona. U punoj funkcionalnosti rada centra godišnje će prihvaćati oko 70.000 tona miješanog komunalnog otpada – rekao je Ružman.


Građani i JLS selektiraju, centar prihvaća ostatni miješani komunalni otpad Ružman je dodao da je prema Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske centrima dodijeljena uloga obrade miješanog komunalnog otpada, a sve druge uloge, ali jednako značajne koje prethode centru, dodijeljene su građanima i jedinicama lokalne samouprave.


– Vrlo često se koristi teza da su centri suprotstavljeni rješenjima odvojenog prikupljanja i selekciji otpada, odnosno da ako se gradi centri, odvojeno prikupljanje, selekcija i reciklaža na mjestu nastanka je dovedena u pitanje. Centri računaju na to da će i građani i jedinice lokalne samouprave postići ciljeve u odvojenom prikupljanju otpada jer smo u kapacitetima centra projektirali samo onaj ostatak otpada, odnosno ostatni mješani komunalni otpad. Ako građani i JLS-ovi u primarnoj i sekundarnoj selekciji obave sve ono što je njihova obaveza i uloga, tada će ostatni miješani komunalni otpad prihvatiti centar – istaknuo je direktor.


Nova radna mjesta, smanjivanje visine penala… Napomenuo je da će se izgradnjom centra postići i određeni benefiti za lokalnu i širu društvenu zajednicu: otvorit će se 87 novih radnih mjesta, Općina Koprivnički Ivanec godišnje će prihodovati 7,5 milijuna kuna, proizvest će se gorivo iz otpada koje bi bilo dostatno za proizvodnju topline dovoljne za grijanje oko 6000 kućanstava godišnje te će se osigurati provođenje svih relevantnih nacionalnih, europskih i lokalnih propisa i ovisno o uspjehu svih nas, smanjiti visinu penala koji prijete svakoj članici ako ne ispuni svoje obveze.


Voditelj poslova razvoja i upravljanja projektom Nikola Martinaga ukratko je objasnio proces obrade otpada, ali i mjere zaštite okoliša.


– Ovom studijom, u odnosu na prethodnu, bioreaktorsko odlagalište zamijenjeno je tehnologijom obrade miješanog komunalnog otpada koja započinje procesom biosušenja, dakle aerobne biološke obrade u boksovima za biosušenje, zatim slijedi mehanička obrada putem rotacijskog sita pa se biorazgradiva frakcija otpada šalje na zrenje (maturaciju) gdje se u kompostnim hrpama otpad završno stabilizira do proizvoda sličnog kompostu – objasnio je Martinaga.


Naprednije mjere zaštite okoliša Napomenuo je i da su studijom usvojene tehnološki naprednije mjere zaštite okoliša kako bi se onemogućili štetni utjecaji na okoliš i zdravlje ljudi, a jedna od njih je i ta da će vode opasne po okoliš proći dvostruko pročišćavanje prije ispuštanja i time će se spriječiti bilo kakvi mogući utjecaji na potok Gliboki u koji će se ispuštati samo višak vode s odlagališta građevinskog otpada te voda s prometnih površina, no te vode ispuštat će se tek nakon što se pročiste na separatoru masti i ulja.


– Mjere zaštite zraka od štetnih utjecaja provode se primjenom baklje za spaljivanje odlagališnog plina koja sprječava stvaranje stakleničkih plinova, vrećastih filtera i scrubbera što će onemogućiti stvaranje prašine i lebdećih čestica, biofiltera koji će uklanjati sve štetne spojeve i neugodne mirise. Izgradit će se i stanica za praćenje kvalitete zraka u stvarnom vremenu i nova piezometarska mreža na kojima će se redovito vršiti uzorkovanja i kontrola stanja okoliša – objasnio je Martinaga.


Ružman je dodao da se studijom ne predviđa izgradnja spalionice otpada.


Izgradnja centra stoji 59 milijuna eura Dodajmo da vrijednost izgradnje samog centra iznosi 59 milijuna eura, a ukupna vrijednost investicije uspostave sustava na području četiri županije, što uključuje sortirnice, kompostane i infrastrukturne objekte, iznosi 76 milijuna eura. Pritom, sufinanciranje je podijeljeno tako da Europska unija sufinancira 70 posto, 20 posto sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10 posto pripada lokalnoj komponenti – to su četiri županije i Općina Koprivnički Ivanec.


Uz to, do kraja godine trebali bi biti potpisani ugovori o izgradnji centra, u idućoj godini trebalo bi početi projektiranje i izgradnja, a do 2023. godine centar bi trebao biti izgrađen.


Izvor: http://drava.info Natrag

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje