Disable Preloader

Postupci javne nabaveOBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-NABAVA MOBILNE OPREME

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave „NABAVA MOBILNE OPREME“, evidencijski broj nabave ROVV01/2022-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 07. studenog 2022. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 13. studenog 2022. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili

B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr   

Piškornica d.o.o.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU - OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA USLUGE NABAVE MOBILNE OPREME

 21. studenog 2022. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge nabave mobilne opreme, procijenjene vrijednosti 17.822.000,00 HRK bez PDV-a.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Javno otvaranje ponuda održat će se  23.12.2022. u 12:00 sati, u prostorijama Naručitelja, ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE.

Piškornica d.o.o. je dana 23.12.2022. godine na stranicama EOJN-a objavila Zapisnik s otvaranja ponuda.

Naručitelj je dana 20.03.2023. godine donio Odluku o odabiru u postupku javne nabave „ Nabava mobilne opreme  za Grupu 1 i dana 22.03.2023. za Grupu 5.

Naručitelj je dana 26.06.2023. godine donio Odluke o poništenju u postupku javne nabave „ Nabava mobilne opreme  za Grupe 2,3 i 4.

Naručitelj je dana 14.07.2023. godine donio Odluke o poništenju u postupku javne nabave Nabava mobilne opreme  za Grupe 1 i 5.

divider

I. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

 Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave Projektiranje i građenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, evidencijski broj nabave RAVV01/2020-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 07. kolovoza 2020. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 31. kolovoza 2020. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik te su u roku pristigle pisane primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Piškornica d.o.o.

 

II. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave Projektiranje i građenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, evidencijski broj nabave RAVV01/2021-RCGO uputila je ponovljeni javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 14. siječnja 2021. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 26. siječnja 2021. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik te su u roku pristigle pisane primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Piškornica d.o.o.

 

III. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave Projektiranje i građenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, evidencijski broj nabave RAVV01/2021-RCGO uputila je ponovljeni ( treći ) javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 01. ožujka 2021. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 07. ožujka 2021. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik te su u roku pristigle pisane primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata.

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Piškornica d.o.o.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU - OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA USLUGE PROJEKTIRANJA I IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI RCGO PIŠKORNICA

26. ožujka 2021. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 346.663.831,20 HRK.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Otvaranje ponuda je  12.10.2021., ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Rok za izvršenje radova je 44 mjeseca od potpisivanja ugovora.

Piškornica d.o.o. je dana 30.11.2021. godine na stranicama EOJN-a objavila Odluku o poništenju postupka.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE

 

 

TENDER NOTICE  -  OPEN PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURE

March 26, 2021 Piskornica d.o.o. announced  an open public procurement procedure for services of design and execution of works on the construction of the Regional Waste Management Center of Northwestern Croatia Piskornica, with an estimated value of HRK 346.663.831,20 .

The tender is published in the Electronic Public Procurement Notice (www.eojn.hr), as well as in the database on public procurement in the EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Offers  opening is on October 12, 2021 , unless there is a request for an extension.

The deadline for the execution of works is 44 months from the signing of the contract.

On November 30. 2021, Piškornica d.o.o. announced the decision to annul the proceedings.

Interested economic operators can find all the information  HERE

 

 

divider

I. OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – ponovljeni postupak

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave Projektiranje i građenje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, evidencijski broj nabave RAVV01/2021-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 03. prosinca 2021. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 20. siječnja 2022. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Naručitelj je dana 12.04.2022. godine objavio Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za predmet nabave „Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica“.

 

 

OBAVIJEST O NADMETANJU - OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE ZA USLUGE PROJEKTIRANJA I IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI RCGO PIŠKORNICA – ponovljeni postupak

13. travnja 2022. godine Piškornica d.o.o. pustila je u objavu ponovljeni postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 346.663.831,20 HRK.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave ( www.eojn.hr ), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Rok za izvršenje radova je 44 mjeseca od potpisivanja ugovora.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći   OVDJE

Piškornica d.o.o. je dana 05.09.2022. godine na stranicama EOJN-a objavila Zapisnik s otvaranja ponuda.

Naručitelj je dana 09.02.2023. godine donio Odluku o odabiru u postupku javne nabave „USLUGE PROJEKTIRANJA I IZVOĐENJA RADOVA NA IZGRADNJI RCGO PIŠKORNICA“.

Naručitelj je dana 20.02.2023. godine putem EOJN-a, zaprimio Žalbu u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave dana 05.04.2023. na svojim mrežnim stranicama objavila je Rješenje kojim se odbija žalba žalitelja Helector S.A, Atena, Helenska Republika, kao neosnovana.

Pošto je Naručitelj je dana 09.02.2023. godine donio Odluku o odabiru u postupku javne nabave „Projektiranje i izvođenje radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica“, odabrani ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave je:

Zajednica ponuditelja: KOSTAK, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Leskovška cesta 2A, 8270, Krško, Republika Slovenija, OIB: SI82719241 i KOSTAK-GRADITELJSTVO TEHNOLOGIJA SIROVINE d.o.o., Bani 75, Buzin, (10000 Grad Zagreb), Republika Hrvatska, OIB:  26217610387.

Cijena ponude odabranog ponuditelja (bez PDV-a) iznosi: 88.910.270,74 €

S odabranim ponuditeljem sklopljen je SPORAZUM br. RAVV01/2021-RCGO za radove i usluge definirane Dokumentacijom o nabavi u Knjizi 1 i sukladno tehničkim specifikacijama iz Knjige 3 te dokumentima iz Knjige 5.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE.

divider

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- USLUGE TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM RCGO PIŠKORNICA

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave „USLUGA TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM RCGO PIŠKORNICA“, evidencijski broj nabave USVV03/2020-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 12. travnja 2021. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 18. travnja 2021. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili

B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr   

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Piškornica d.o.o.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU – OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM RCGO „PIŠKORNICA“

18. svibnja 2021. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 6.080.000,00 HRK bez PDV-a.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Javno otvaranje ponuda održat će se  28. lipnja 2021. u 12:00 sati, u prostorijama Naručitelja, ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Naručitelj je dana 30.03.2022. godine donio Odluku o odabiru u postupku javne nabave „Usluge tehničke pomoći i upravljanja projektom RCGO Piškornica“, odabrani ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave je:

Zajednica ponuditelja: MAXICON d.o.o.,  Kružna 22, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 68880298575 i EXSTRUCTA d.o.o., Sortina 1a, 10020 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB:  30281373044.

Cijena ponude odabranog ponuditelja (bez PDV-a) iznosi: 5.890.000,00 HRK

S odabranim ponuditeljem sklopljen je UGOVOR O USLUGAMA TEHNIČKE POMOĆI I UPRAVLJANJA PROJEKTOM RCGO PIŠKORNICA br. USVV03/2021-RCGO.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE.

divider

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM RCGO PIŠKORNICA

 Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave „USLUGA NADZORA NAD IZGRADNJOM RCGO PIŠKORNICA“, evidencijski broj nabave USVV02/2020-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

 

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 25. ožujka 2021. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 30. ožujka 2021. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili

B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr   

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik


Piškornica d.o.o.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU – OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM RCGO „PIŠKORNICA“

 12. travnja 2021. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge nadzora nad izgradnjom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 13.349.753,25 HRK bez PDV-a.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Javno otvaranje ponuda održat će se  28.6.2021. u 11:00 sati, u prostorijama Naručitelja, ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Naručitelj je dana 10.03.2022. godine donio Odluku o poništenju postupka javne nabave „ Usluge nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica“.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE

 

 

divider

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA - ponovljeni postupak

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave „USLUGA NADZORA NAD IZGRADNJOM RCGO PIŠKORNICA“, evidencijski broj nabave USVV02/2022-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 04. srpnja 2022. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 10. srpnja 2022. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili

B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr  

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik


Piškornica d.o.o.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU – OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE NADZORA NAD IZGRADNJOM RCGO „PIŠKORNICA“ – ponovljeni postupak

29. srpnja 2022. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge nadzora nad izgradnjom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 13.349.753,25 HRK bez PDV-a.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Naručitelj je dana 19.09.2022. godine putem Elektroničkog oglasnika javne nabave zaprimio žalbu u odnosu na Dokumentaciju o nabavu za otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave „Usluga nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica“ broj objave u EOJN­: 2022/S 0F2-0031134.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave donijela je RJEŠENJE u kojem se žalba na Dokumentaciju o nabavu za otvoreni postupak javne nabave s predmetom nabave „Usluga nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica“ broj objave u EOJN­: 2022/S 0F2-0031134, odbija kao neosnovana.

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.04.2023. u 10:30 sati, u prostorijama Naručitelja, ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Piškornica d.o.o. je dana 24.04.2023. godine na stranicama EOJN-a objavila Zapisnik s otvaranja ponuda.

Naručitelj je dana 07.06.2023. godine donio Odluku o odabiru u postupku javne nabave „Usluge nadzora nad izgradnjom RCGO Piškornica“.

Odabrani ponuditelj u predmetnom postupku javne nabave je:

Geokon-Zagreb d.d.,  Starotrnjanska ulica 16A, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 61600467614.

Cijena ponude odabranog ponuditelja (bez PDV-a) iznosi: 1.259.539,00 €.

S odabranim ponuditeljem sklopljen je UGOVOR O USLUGAMA NADZORA NAD IZGRADNJOM RCGO PIŠKORNICA br. USVV02/2022-RCGO.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći OVDJE 

divider

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA- USLUGE INFORMIRANJA JAVNOSTI, PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave „USLUGA INFORMIRANJA JAVNOSTI, PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA“, evidencijski broj nabave USVV01/2021-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 17. svibnja 2021. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 23. svibnja 2021. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili

B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr   

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Piškornica d.o.o.

 

OBAVIJEST O NADMETANJU – OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE USLUGE INFORMIRANJA JAVNOSTI, PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA

26. svibnja 2021. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 2.476.080,00 HRK bez PDV-a.

 

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Javno otvaranje ponuda održat će se  28. lipnja 2021. u 13:00 sati, u prostorijama Naručitelja, ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Naručitelj je dana 10.03.2022. godine donio Odluku o poništenju postupka javne nabave „ Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta RCGO Piškornica“.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE

 

 

divider

 

OBAVIJEST O PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA – ponovljeni postupak

Trgovačko društvo Piškornica d.o.o. regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske, kao javni naručitelj, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednost za predmet nabave „USLUGA INFORMIRANJA JAVNOSTI, PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA“, evidencijski broj nabave USVV01/2022-RCGO uputila je javni poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na prethodno savjetovanje o Nacrtu Dokumentacije o nabavi.

Nacrt Dokumentacije o nabavi za predmetni postupak javne nabave koji je predmet savjetovanja stavljen je dana 07. srpnja 2022. godine na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju do 17. srpnja 2022. godine, objavom u EOJN RH na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik.

Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge mogu uputiti na jedan od sljedećih načina:

A. Putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH ili

B. Putem elektroničke pošte na adresu: : info@rcgo-piskornica.hr   

Nakon razmatranja svih pristiglih pisanih primjedbi i prijedloga zainteresiranih gospodarskih subjekata, Naručitelj je izradio izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima, a isto je objavljeno na internetskim stanicama https://eojn.nn.hr/Oglasnik

Piškornica d.o.o.

 

Usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta RCGO Piškornica – ponovljeni postupak  

07. prosinca 2022. godine Piškornica d.o.o.  je objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge informiranja javnosti, promidžbe i vidljivosti projekta Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 2.476.080,00 HRK bez PDV-a.

Natječaj je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave (www.eojn.hr), kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.04.2023. u 10:00 sati, u prostorijama Naručitelja, ukoliko neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Zainteresirani gospodarski subjekti sve informacije mogu pronaći  OVDJE (link na EOJN)

Piškornica d.o.o. je dana 24.04.2023. godine na stranicama EOJN-a objavila Zapisnik s otvaranja ponuda.

Piškornica d.o.o. je dana 06. rujna 2023. godine na stranicama EOJN-a objavila Odluku o odabiru ponude ponuditelja LM KOMUNIKACIJE d.o.o., Ulica Stjepana Radića 20, 40000 Čakovec, OIB: 82454880852.  Cijena ponude odabranog ponuditelja (bez PDV-a) iznosi:  236.546,00€ bez PDV-a.

S odabranim ponuditeljem, LM KOMUNIKACIJE d.o.o., Ulica Stjepana Radića 20, 40000 Čakovec, OIB: 82454880852, sklopljen je UGOVOR O USLUGAMA INFORMIRANJA JAVNOSTI, PROMIDŽBE I VIDLJIVOSTI PROJEKTA RCGO PIŠKORNICA, ugovorene vrijednost (bez PDV-a) iznosi:  236.546,50,00 € bez PDV-a.

 

Piškornica d.o.o.

 

dividerdividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadividerikonadivider

Pogledajte postrojenje

RCGO Piškornica 3D prikazbanner banner banner

Kliknite ovdje

Naša Misija

Očuvanje zemljišta i voda o kojima ovisi život. Kreiranjem rješenja koja imaju pozitivan utjecaj na okoliš, štitimo prirodu oko nas.

slika
0

smanjenje količina otpada koji nastaje

0

iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe

0

smanjenje odlaganja otpada

0

smanjenje negativnog utjecaja odloženog otpada na okoliš, klimu i ljudsko zdravljeČinjenica je da se količina otpada svakodnevno povećava, što i nije čudno, imajući u vidu užurbani ritam života, potrošačke navike i suvremeno pakiranje proizvoda. Upravo otpad koji proizvodimo u velikoj mjeri utječe na okoliš i kvalitetu našeg života, a najbolji način za ublažavanje učinka otpada na okoliš je prvenstveno sprečavanje njegovog nastajanja.
Nemoguće je potpuno spriječiti nastajanje otpada pa bi bilo idealno da se otpad koji se ne može izbjeći, ponovno uporabi koliko god je to moguće. Upravo zbog toga je posebno važno odvojeno skupljati otpad odmah u vlastitom domu u posebne spremnike koje možemo izraditi i sami.
RCGO Piškornica je kao dio odgovornog sustava gospodarenje otpadom, mjesto gdje će završiti onaj ostani dio otpada koji se više ni na koji način ne može ponovno uporabiti, ali će njegovom obradom u RCGO Piškornica nastati vrijedna sirovina.
Građanska je dužnost, ljudska odgovornost i obveza prema generacijama koje dolaze, da svojim postupcima nastojimo učiniti svoj grad/selo boljim i ugodnijim mjestom za život.
Djelujemo li svi zajedno za čišći okoliš, prema onoj poznatoj 'MISLI GLOBALNO, DJELUJ LOKALNO', Zemlja će negdje biti zelenija, negdje plavija, a zasigurno zdravija za nas i generacije poslije nas.

Pogledajte naš video - RCGO Piškornica - sadašnje stanje i planovi

0

RCGO Piškornica

Za okoliš, bez okolišanja


Doznajte više

Česta pitanja

postavite našim stručnjacima pitanje i odgovoriti će Vam

Prethodno postavljena pitanja

Nema ubilježenih pitanja.

Pošaljite pitanje